Aktivácia zakúpeného PCL alebo kreditu na EP vo vozidle MHD


Po zakúpení predplatného cestovného lístka (PCL) alebo dobitia kreditu na elektronickú peňaženku (EP) prostredníctvom e-shopu je potrebné, aby ste dopravnú kartu aktivovali v akomkoľvek označovači nachádzajúcom sa vo vozidle MHD.

Aktivácia dopravnej karty je nutná vždy po nákupe PCL alebo kreditu na EP prostredníctvom e-shopu. Bez absolvovania tohto kroku nie je možné cestovať resp. využívať služby MHD.

Aktiváciu je možné vykonať najskôr 2 hodiny od momentu zaplatenia objednávky.

Postup aktivovania dopravnej karty na označovači vo vozidle MHD:

1.

Vložte dopravnú kartu do štrbiny, ktorá sa nachádza na pravom boku označovača cestovných lístkov (viď fotografia).

Pozn.: Kartu môžete vložiť ľubovoľnou stranou alebo smerom.

Použiť môžete ZELENÝ aj ŽLTÝ označovač cestovných lístkov.

Nesprávne vložená dopravná karta do označovača.

Správne vložená dopravná karta do označovača.

2.

Označovač zapíše na vašu dopravnú kartu zakúpený PCL a/alebo kredit na elektronickú peňaženku.

Po úspešnej aktivácií sa zobrazí obrazovka s informáciou o dobití dopranej karty
resp. počte úkonov dobitia (PCL a/alebo elektronická peňaženka).

NESPRÁVNE VLOŽENÁ KARTA

V prípadne, že po vložení dopravnej karty do označovača sa obrazovka označovača nezmení tzn. ostane zobrazené iba základné menu s cestovnými lístkami, znamená to, že karta nebola správne vložená do štrbiny.

Zasuňte kartu hlbšie do štrbiny.

Po správnom vložení karty sa čakajúca transakcia (predplatný cestovný lístok alebo kredit na elektronickú peňaženku) zapíše na dopravnú kartu a zobrazí sa hlásenie o úspešnom dobití.

UPOZORNENIE

V prípade, že na obrazovke označovača sa zobrazí hlásenie „Žiadna transakcia pre kartu„, znamená to, že pre kartu nemáte žiadny zakúpený čakajúci predplatný cestovný lístok alebo kredit na dobitie.