Najčastejšie otázky


Nižšie nájdete odpovede na všetky najčastejšie otázky týkajúce sa používania e-shopu, ako aj dopravnej alebo platobnej karty.
Konkrétne návody na obsluhu e-shopu alebo prácu s označovačmi vo vozidle MHD nájdete v sekcii “Návody“.

Ako mám postupovať v prípade nedokončenej objednávky?

Ak sa vám, z nejakého dôvodu, nepodarilo dokončiť transakciu resp. platbu za predplatný cestovný lístok alebo kredit na elektronickú peňaženku, postupujte, prosím, podľa tohto návodu.

Ako zistím zostatok kreditu na EP alebo platnosť PCL?

Prostredníctvom vášho účtu na e-shope máte kedykoľvek k dispozícií informácie o zostatkovom kredite na elektronickej peňaženke alebo o zostávajúcej platnosti predplatného cestovného lístka, pričom postup na zobrazenie daných informácií je nasledovný:

 1. kliknite na tlačidlo “Nákup PCL, EP a zoznam kariet“,
 2. kliknite na modrú ikonu “i“, ktorá sa nachádza pri karte, o ktorej sa chcete informovať,
 3. v spodnej časti obrazovky sa vám zobrazia podrobnosti o dopravnej karte:
  1. zostatok elektronickej peňaženky (zostatok v EUR),
  2. stav predplatných cestovných lístkov (začiatok platnosti, koniec platnosti atď.).

Pozn. 1.: Informácie o PCL a EP sú aktualizované 1x za deň tzn. všetky vykonané transakcie z daného dňa sa vo vašom účte zobrazia až na ďalší deň.
Pozn. 2: Okamžité aktuálne informácie o PCL a EP zistíte prostredníctvom označovača vo vozidle MHD.

Môžem k svojmu účtu priradiť viac dopravných kariet?

Áno, prostredníctvom jedného účtu môžete spravovať viacero dopravných kariet. Karty je možné priradiť/objednať pomocou tlačidla “Zaregistrovať kartu” nachádzajúceho sa nachádza na základnej obrazovke portálu cestujúceho.

Pozn.: na spracovanie viacerých kariet nie je potrebné, aby zakladateľ účtu vlastnil dopravnú kartu. Jednoduchým príkladom je situácia, kedy rodič, ktorý nevyužíva služby MHD resp. nevlastní dopravnú kartu, založí jeden “rodinný” účet a spravuje dopravné karty svojich detí.

Čo je elektronická peňaženka?

Elektronická peňaženka je funkcia dopravnej karty a označuje stav peňažného kreditu (elektronických finančných prostriedkov) zaznamenaných na účte dopravnej karty.

Elektronická peňaženka je určená na platbu elektronických cestovných lístkov a je prenosná bez ohľadu na to, či je aktivovaná na prenosnej alebo neprenosnej dopravnej karte. To znamená, že elektronickú peňaženku môže používať, okrem majiteľa karty, aj iná osoba.

Odkedy mi začína platiť PCL?

Predplatný cestovný lístok začína platiť od dátumu jeho vydania resp. dátumu, ktorý si zvolíte. PCL si môžete kúpiť najskôr 10 dní pred dátumom začiatku platnosti PCL a najneskôr 2 hodiny pred začiatkom platnosti PCL.

Príklad: ak si chcete kúpiť PCL platný od 15. 7. môžete si ho kúpiť najskôr 5. 7. resp. ak chcete mať PCL platný od 14:00 hod. musíte si ho kúpiť najneskôr o 12:00 hod.

Pozn. 1: ak ste si kúpili PCL prostredníctvom e-shopu, tak je nutné ho najskôr aktivovať vo vozidle prostredníctvom (akéhokoľvek) označovača cestovných lístkov. Postup nájdete TU.

Pozn. 2: PCL zakúpený v klientskom centre DPMŽ sa predáva už aktivovaný tzn. úkon aktivácie vo vozidle (ako v prípade nákupu PCL cez e-shop) už nie je potrebné vykonať.

Platí PCL aj na nočné spoje?

Áno, platný predplatný cestovný lístok môžete využiť na všetky nočné spoje.

Na ktorých označovačoch môžem platiť platobnou kartou?

Za cestovný lístok, alebo cestovné lístky, môžete platobnou kartou zaplatiť v každom vozidle a to prostredníctvom žltého označovača. Iba žltý označovač má v sebe integrovaný platobný terminál a nájdete ho umiestnený vždy pri stredných dverách vozidla.

Na zvyšných zelených označovačoch môžete platiť prostredníctvom dopravnej karty, na ktorej máte aktivovanú elektronickú peňaženku s dostatočným kreditom.

Môžem zaplatiť za eCL mobilným telefónom alebo smarthodinkami?

Áno, na žltom označovači, ktorý má v sebe integrovaný platobný terminál, je možné zaplatiť za elektronický cestovný lístok platobnou kartou, mobilným telefónom, smarthodinkami alebo iným zariadením s NFC.

Žltý označovač akceptuje všetky spôsoby bezkontaktnej platby ako napr. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay alebo Fitbit Pay.

Ako sa preukážem platným cestovným lístkom pri platbe platobnou kartou?

Ak zaplatíte za cestovný lístok platobnou kartou priamo vo vozidle (v žltom označovači), tak samotná platobná karta vám bude slúžiť ako doklad o platnom cestovnom lístku.

Pri revíznej kontrole cestovných lístkov sa revízorovi preukážete platobnou kartou, pričom revízor identifikuje aký cestovný lístok, alebo cestovné lístky, a s akou platnosťou boli kúpené danou platobnou kartou. Táto metóda je maximálne bezpečná a spĺňa najnovšie bankové a bezpečnostné štandardy. Žiadne osobné alebo bankové informácie nebudú získavané alebo prenášané. Na identifikáciu bude použitý jednorazovo vygenerovaný TOKEN.

Pri platbe iným NFC zariadením (smarthodinky, mobilný telefón a pod.) sa pri revíznej kontrole cestujúci preukazuje zariadením, cez ktorý si zakúpil elektronický cestovný lístok (napr. ak cestujúci kupoval eCL smarthodinkami, nepreukáže sa fyzickou platobnou kartou, ale preukáže sa smarthodinkami).

Ako získam daňový doklad pri platbe platobnou kartou za eCL?

Pri nákupe eCL formou platby platobnou kartou na označovači cestovných lístkov nie je možné získať daňový doklad alebo doklad o zaplatení. V prípade, že potrebujete takýto doklad využite, prosím, iný druh cestovného lístka napr. SMS lístok alebo papierový cestovný lístok.

Aký veľký kredit si môžem dobiť na EP?

Na elektronickú peňaženku si môžete dobiť kredit v minimálnej hodnote 5 € a maximálnej hodnote 100 €. Podmienkou však je, že zostatok na elektronickej peňaženke nesmie byť vyšší ako 100 €.

Kedy sa mi pripíše kúpený kredit na EP?

V prípade dobitia elektronickej peňaženky prostredníctvom e-shopu je možné začať EP používať až po fyzickom nahratí kreditu (aktivácií) na čip dopravnej karty.

Aktiváciu EP je možné vykonať najskôr 2 hodiny od on-line zaplatenia kreditu a to prostredníctvom označovača cestovných lístkov vo vozidle MHD. DK je potrebné vložiť do pravého boku označovača a následne potvrdiť dobitie karty. Podrobný postup aktivácie kreditu EP nájdete TU.

Pozn.: aktiváciu PCL je možné vykonať aj v klientskom centre DPMŽ.

Môžem si na dopravnú kartu aktivovať predplatný cestovný lístok a elektronickú peňaženku súčasne?

Áno, na dopravnej karte môžete mať súčasne aktívny predplatný cestovný lístok, ako aj elektronickú peňaženku a využívať tak výhody oboch typov elektronických cestovných lístkov.

Aká je dĺžka platnosti kreditu na EP?

Kredit na elektronickej peňaženke “neprepadá” tzn. nemá časovo obmedzenú platnosť.

V praxi to znamená, že kredit môžete využívať počas celej dĺžky platnosti dopravnej karty, ktorá je platná 5 rokov od jej vydania. Po konci platnosti DK si môžete v klientskom centre DPMŽ nechať previesť zostatkový kredit na novú DK a následne ho ďalej používať.

Čo je dopravná karta?

Dopravná karta je elektronická čipová karta vydávaná dopravcami a slúži na zabezpečenie odbavenia cestujúcich vo verejnej osobnej doprave.
Dopravnú kartu je možné využiť dvoma spôsobmi:

 • ako nosič predplatných cestovných lístkov (PCL),
 • ako elektronickú peňaženku (EP).

Ako si vybavím dopravnú kartu?

Dopravnú kartu si môžete vybaviť dvoma spôsobmi:

 • prostredníctvom e-shopu (je potrebné sa zaregistrovať na Portál cestujúceho),
 • v klientskom centre DPMŽ (žiadateľ musí vyplniť Žiadosť o vydanie dopravnej karty a predložiť doklad totožnosti, aktuálnu fotografiu, prípadne nárok na zľavu a zaplatiť poplatok za vydanie DK.

Cena dopravnej karty je 5,50 € (s DPH).

Ako si môžem prevziať dopravnú kartu?

V prípade, že si chcete vybaviť dopravnú kartu prostredníctvom e-shopu, tak máte na výber dve možnosti:

 • poštou na adresu (cena poštovného, vrátane manipulačného poplatku, je 3,50 €),
 • osobný odber v klientskom centre DPMŽ (zadarmo) – po vybavení objednávky Vás budeme informovať e-mailom, že objednávka je pripravená na vyzdvihnutie.

Pri vybavovaní dopravnej karty osobne v klientskom centre DPMŽ vám bude dopravná karta vydaná ihneď. Predtým je však potrebné predložiť:

 • vypísanú a podpísanú žiadosť o vydanie DK (dostanete v klientskom centre DPMŽ),
 • ak ste žiak vo veku do 15 rokov vašu žiadosť potvrdzuje a podpisuje váš zákonný zástupca žiadateľa,
 • občiansky preukaz ( od 15 rokov veku ),
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu ak ako žiadateľ ešte nevlastníte občiansky preukaz,
 • fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm nie staršiu ako 1 rok a ktorá zodpovedá vašej súčasnej podobe,
 • ak si chcete uplatniť nárok na zľavnené cestovné, v závislosti od kategórie, je potrebné predložiť potrebné doklady v zmysle podmienok Tarify MHD.

Môžem si vybaviť dopravnú kartu s nárokom na zľavu ŤZP cez e-shop?

Vybavenie dopravnej karty pre cestujúcich s nárokom na ŤZP zľavu, prostredníctvom e-shopu, nie je možné a to z dôvodu ochrany osobných údajov a lekárskych záznamov samotného ŤZP žiadateľa.

Na vybavenie dopravnej karty s nárokom na ŤZP zľavu musí žiadateľ (cestujúci) predložiť predovšetkým kompletné Rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní štatútu ŤZP. Aby tento viacstranový dokument nemusel žiadateľ skenovať a prikladať a k on-line žiadosti a zároveň, aby sme však predišli komplikáciám a zabezpečili ochranu osobných a citlivých údajov žiadateľa, vybavenie dopravnej karty sme obmedzili iba na klientske centrum.

Na vybavenie dopravnej karty s nárokom na zľavu ŤZP preto stačí navštíviť klientske centrum DPMŽ a predložiť požadované dokumenty k nahliadnutiu (bez akýchkoľvek kópií alebo skenov).

Kde nájdem PIN-kód pre úspešné pridanie DK do e-shopu?

Pre pridanie dopravnej karty (so 17-miestnym číslom) do vášho účtu na e-shope je potrebné zadať PIN-kód, ktorý ste obdržali pri vybavení DK.

Pri doručení poštou sa PIN-kód nachádza na sprievodnom tlačive a pri osobnom prevzatí vám ho pracovníčka odovzdá osobne na samostatnom tlačive spolu s DK.

POZOR: K účtu na e-shope je možné pridať iba novú dopravnú kartu so 17-miestnym číslom, ku ktorej je automatický priradený PIN-kód. Pokiaľ DK ešte nevlastníte, môžete si ju objednať prostredníctvom elektronického formulára, alebo si ju vybaviť osobne v klientskom centre DPMŽ.
Staré čipové karty, s 8-miestnym číslom, nie je možné pridať k vášmu účtu.

Aká je dĺžka platnosti dopravnej karty?

Dopravná karta ako nosič tarifných údajov platí 5 rokov od dátumu jej vydania.

Môžem použiť kartu iného dopravcu namiesto dopravnej karty?

V rámci Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja (IDS ŽSK) je možné používať  bezkontaktné čipové karty dopravcov SAD ZA, DPMŽ, ZSSK, ARRIVA Liorbus a karty dopravcov zapojených do systému akceptácie dopravných kariet TransCard (Slovenský dopravný pas – SDP),

Môžem používať kartu ISIC namiesto dopravnej karty?

Služba integrácie dopravnej karty (predplatného cestovného lístka a elektronickej peňaženky) do karty ISIC, resp. používanie karty ISIC namiesto dopravnej karty, je spustená od 1. 9. 2021.

V rámci Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja bolo DPMŽ  začlenené do systému TransCard. Ak chce študent využívať svoj ISIC na dopravu, musí mať aktivovanú samostatnú dopravnú aplikáciu cez sieť verejných UNITerminálov a až následne navštíviť klientske centrum DPMŽ s cieľom nákupu predplatného cestovného lístka alebo nabitia kreditu na elektronickú peňaženku.

Koľko predplatných cestovných lístkov si môžem kúpiť na dopravnú kartu?

Na dopravnú kartu si môžete kúpiť iba jeden predplatný cestovný lístok. Zároveň si však môžete na tú istú dopravnú kartu aktivovať aj elektronickú peňaženku.

V prípade, že využívate služby IDS ŽSK, môžete si na Vašu dopravnú kartu zakúpiť a následne aktivovať viacero predplatných cestovných lístkov s rôznou časovou a zónovou platnosťou a zároveň môžete mať aktivovanú aj elektronickú peňaženku.

Prečo mi hlási chybu pri vypĺňaní formulára na objednanie DK?

V prípade, že nemôžete správne vyplniť formulár na objednanie dopravnej karty (DK) resp. nemôžete vyplniť dátum narodenia, prípadne sa vyskytne iná chybová hláška pri procese objednávky DK, ide o vzájomnú nekompatibilitu e-shopu a webového prehliadača Microsoft Explorer alebo Microsoft Edge.

Použite preto prosím iný webový prehliadač, konkrétne Google Chrome alebo Mozilla Firefox.

Kde nájdem potvrdenie o zaplatení za DK, PCL, EP?

Potvrdenie o zaplatení, ktoré slúži ako daňový doklad, nájdete v časti “História platieb“, kliknutí na príslušné ID transakcie sa zobrazia podrobnosti o PCL a/alebo EP.

“Potvrdenie o zaplatení” si môžete stiahnuť alebo vytlačiť po kliknutí na červenú ikonu súboru PDF.