Návody


Prostredníctvom nižšie uvedených odkazov nájdete postupy pre najčastejšie operácie týkajúce sa elektronického obchodu a dopravnej karty.


POUŽITÉ SKRATKY

DK – dopravná karta
PCL – predplatný cestovný lístok
EP – elektronická peňaženka
eCL – elektronický cestovný lístok (kúpený prostredníctvom elektronickej peňaženky alebo platobnej karty)

PK – platobná karta
MHD – mestská hromadná doprava
DPMŽ – Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

E-shop – elektronický obchod Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. pre predaj dopravných kariet, predplatných a elektronických cestovných lístkov prevádzkovaný na doméne dopravnakarta.dpmz.sk