Nákup eCL pre spolucestujúceho vo vozidle MHD


Všetky označovače cestovných lístkov vo vozidlách MHD umožňujú nákup elektronických cestovných lístkov aj pre spolucestujúcich. Podmienkou je iba mať dostatočný kredit na elektronickej peňaženke alebo na platobnej karte.

Postup nákupu eCL pre splucestujúceho, prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PEŇAŽENKY, je nasledovný:

1.

Po nastúpení do vozidla použite ZELENÝ alebo ŽLTÝ označovač cestovných lístkov.

2.

Na hlavnej obrazovke kliknite na tlačidlo “SPOLUCESTUJÚCI, ĎALŠIE TYPY LÍSTKOV“.

3.

Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných eCL, ktoré je možné kúpiť vo vozidle.

4.

Vyberte si typ a počet eCL:

  • typ eCL pre spolucestujúceho vyberte podľa dĺžky jeho cestovného času,
  • pre určenie cestovného času medzi zastávkami sa riaďte výhradne chronometrážou (časom medzi zastávkami) uvedenou na zastávkovom cestovnom poriadku,
  • pri voľbe (kúpe) zľavneného typu lístka je nutné, aby mal spolucestujúci pri sebe doklad preukazujúci nárok na zľavu,
  • maximálny počet jedného typu lístka na jeden nákup je 15,
  • spolucestujúci musí mať zakúpený eCL s rovnakou časovou platnosťou ako vlastník EP, aby sa mohol spolucestujúci preukázať platný cestovným dokladom pri revíznej kontrole, pokiaľ táto podmienka nebude splnená, musí vlastník EP ponechať spolucestujúcemu EP na zvyšnú časť trasy.

5.

Kliknutím na cenu eCL pridávate počet eCL a kliknutím na symbol “-” (mínus) uberáte počet kusov vybraného typu eCL.

6.

Po ukončení výberu počtu a typov eCL sa vám v spodnom riadku zobrazí celková suma na zaplatenie.

Ak sa chcete vrátiť na základnú obrazovku kliknite na tlačidlo “SPÄŤ“,

7.

Kliknite na tlačidlo “ZAPLATIŤ“,

8.

Pri použití ZELENÉHO označovača sa vám zobrazí cena cestovného lístka s výzvou na priloženie dopravnej karty.

V prípade, že nakupujete eCL prostredníctvom ŽLTÉHO označovača
(s integrovaným platobným terminálom) vyberte možnosť
UHRADIŤ DOPRAVNOU KARTOU“,

9.

Priložte svoju dopravnú kartu k spodnej časti označovača.

10.

Z elektronickej peňaženky sa vám odpočíta kredit vo výške ceny cestovného lístka (cestovných lístkov).

Zároveň sa na displeji označovača zobrazí potvrdzujúca správa o úspešnom nákupe resp. o zakúpenom type eCL, zaplatenej sume a zostatkovom kredite na vašej elektronickej peňaženke.

11.

Od tohto momentu máte platný(é) eCL pre spolucestujúceho/spolucestujúcich.

Ak si chcete overiť typ, počet a koniec platnosti zakúpeného cestovného lístka kliknite na tlačidlo “INFORMÁCIE O KARTE“, ktoré sa nachádza na hlavnej obrazovke označovača.