Nákup elektronického cestovného lístka prostredníctvom platobnej karty


Prostredníctvom žltého označovača cestovných lístkov máte možnosť si vo vozidle MHD zakúpiť elektronický cestovný lístok (eCL) a zaplatiť ho platobnou kartou.

Postup nákupu eCL prostredníctvom PLATOBNEJ KARTY je nasledovný:

1.

Po vstúpení do vozidla vyhľadajte označovač cestovných lístkov
ŽLTEJ farby
(nachádza sa pri stredných dverách sólo vozidla a pri stredných a zadných dverách kĺbového vozidla).

Nákup eCL prostredníctvom platobnej karty na ZELENOM označovači
nie je možný (zelený označovač nemá integrovaný platobný terminál).

Pri nákupe eCL prostredníctvom platobnej karty nie je vydaný doklad
o zaplatení alebo daňový doklad.
V prípade, že potrebujete takýto doklad využite, prosím, iný druh cestovného lístka napr. SMS lístok alebo papierový cestovný lístok.

2.

Na displeji označovača bude zobrazená základná ponuka cestovných lístkov:
základný 60 min, zľavnený 60 min., základný 12 min., zľavnený 12 min.

3.

Vyberte požadovaný typ cestovného lístka a to podľa dĺžky cestovného času
(riaďte sa cestovným časom uvedeným na zastávkovom cestovnom poriadku)
a podľa nároku na zľavu buď ZÁKLADNÝ alebo ZĽAVNENÝ.

4.

Vyberte možnosť „UHRADIŤ PLATOBNOU KARTOU„,

5.

Zobrazí sa cena cestovného lístka s výzvou na zaplatenie resp. priloženie platobnej karty alebo iného zariadenia s NFC k označovaču.

Podporované sú platobné karty VISA, MASTERCARD, MAESTRO, platobné metódy typu
Apple Pay, Google Pay a Garmin Pay, a všetky zariadenia podporujúce platby prostredníctvom NFC (mobilné telefóny, hodinky, tablety apod.).

6.

Priložte platobnú kartu k terminálu označovača.

Platobný terminál je umiestnený v spodnej časti označovača a je označený logami VISA
a MASTERCARD.

7.

Po zaplatení sa zobrazí potvrdzujúca správa o úspešnom nákupe
resp. o zakúpenom type eCL a zaplatenej sume.

8.

Od tohto momentu máte platný eCL.

AKO SA PREUKÁŽEM REVÍZOROVI?

Pri revíznej kontrole sa preukážete vašou platobnou kartou (prípadne zariadenie, ktorým ste vykonali platbu napr. mobilný telefón), ktorú priložíte k revízorskej čítačke. Pri kontrole eCL sa neprenášajú žiadne údaje o vašej platobnej karte (číslo platobnej karty, meno a priezvisko majiteľa, CVC apod.). Platobná karta, a k nej priradený nákup (počet eCL, typ, časová platnosť), je identifikovaná prostredníctvom jednorazovo vygenerovaného TOKENu.

INFORMÁCIE O eCL PRI PLATBE KARTOU

Ak si chcete overiť typ, počet a koniec platnosti zakúpeného cestovného lístka kliknite na tlačidlo „INFORMÁCIE O KARTE„, ktoré sa nachádza na hlavnej obrazovke označovača.

AKTÍVNE LÍSTKY / PLATÍ DO zoznam typov eCL, počet kusov a čas konca ich platnosti, ktoré boli kúpené prostredníctvom platobnej karty (prípadne iným zariadením s NFC napr. mobilným telefónom alebo smarthodinkami).

V prípade väčšieho počtu eCL sa zobrazia šípky pomocou ktorých je možné rolovať celý zoznam.

POZOR: Informácie o cestovných lístkoch zaplatených prostredníctvom platobnej karty je možné získať iba po priložení platobnej karty (prípadne mobilného telefónu alebo smarthodiniek) na ŽLTÝ označovač cestovných lístkov. Na zelených označovačoch tieto informácie nie sú dostupné.