Nákup elektronického cestovného lístka vo vozidle MHD


Prostredníctvom označovača cestovných lístkov máte možnosť si vo vozidle MHD zakúpiť elektronický cestovný lístok (eCL). Zaplatiť môžete buď dopravnou kartou tzn. kreditom z nabitej elektronickej peňaženky (ako dobiť kredit na elektronickú peňaženku nájdete TU), alebo platobnou kartou.

Postup nákupu eCL prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PEŇAŽENKY je nasledovný:

1.

Po vstúpení do vozidla použite ZELENÝ alebo ŽLTÝ označovač cestovných lístkov.

2.

Na displeji označovača uvidíte základnú ponuku cestovných lístkov
(základný 60 min, zľavnený 60 min., základný 12 min., zľavnený 12 min.).

3.

Vyberte požadovaný typ cestovného lístka a to podľa dĺžky cestovného času (riaďte sa cestovným časom uvedeným na zastávkovom cestovnom poriadku)
a podľa nároku na zľavu buď ZÁKLADNÝ alebo ZĽAVNENÝ.

4.

Pokiaľ sa nachádzate pri ZELENOM označovači, tak sa vám zobrazí cena cestovného lístka s výzvou na priloženie dopravnej karty.

V prípade, že nakupujete eCL prostredníctvom ŽLTÉHO označovača vyberte možnosť „UHRADIŤ DOPRAVNOU KARTOU“.

5.

Priložte svoju dopravnú kartu k spodnej označovača.

6.

Z elektronickej peňaženky sa vám odpočíta kredit vo výške ceny cestovného lístka

Zároveň sa na displeji označovača zobrazí potvrdzujúca správa o úspešnom nákupe resp. o zakúpenom type eCL, zaplatenej sume a zostatkovom kredite na vašej elektronickej peňaženke.

7.

Od tohto momentu máte platný eCL.

Ak si chcete overiť typ, počet a koniec platnosti zakúpeného cestovného lístka kliknite, na základnej obrazovke, na dlaždicu “INFORMÁCIE O KARTE“.


Postup nákupu eCL prostredníctvom PLATOBNEJ KARTY je nasledovný:

1.

Po vstúpení do vozidla vyhľadajte označovač cestovných lístkov
ŽLTEJ farby
(nachádza sa pri stredných dverách sólo vozidla a pri stredných a zadných dverách kĺbového vozidla).

Nákup eCL prostredníctvom platobnej karty na ZELENOM označovači
nie je možný (zelený označovač nemá integrovaný platobný terminál).

Pri nákupe eCL prostredníctvom platobnej karty nie je vydaný doklad o zaplatení alebo daňový doklad.

2.

Na displeji označovača uvidíte základnú ponuku cestovných lístkov:
základný 60 min, zľavnený 60 min., základný 12 min., zľavnený 12 min.

3.

Vyberte požadovaný typ cestovného lístka a to podľa dĺžky cestovného času (riaďte sa cestovným časom uvedeným na zastávkovom cestovnom poriadku)
a podľa nároku na zľavu buď ZÁKLADNÝ alebo ZĽAVNENÝ.

4.

Vyberte možnosť “UHRADIŤ PLATOBNOU KARTOU“,

5.

Zobrazí sa cena cestovného lístka s výzvou na zaplatenie resp. priloženie platobnej karty alebo iného zariadenia s NFC k označovaču.

Podporované sú platobné karty VISA, MASTERCARD, MAESTRO, platobné metódy typu
Apple Pay, Google Pay a Garmin Pay, a všetky zariadenia podporujúce platby prostredníctvom NFC (mobilné telefóny, hodinky, tablety apod.).

6.

Priložte platobnú kartu k terminálu označovača.

Platobný terminál je umiestnený v spodnej časti označovača a je označený logami VISA
a MASTERCARD.

7.

Po zaplatení sa zobrazí potvrdzujúca správa o úspešnom nákupe
resp. o zakúpenom type eCL a zaplatenej sume.

8.

Od tohto momentu máte platné eCL.

Na preukázanie sa revízorovi platným CL slúži platobná karta. Pri platbe za eCL a kontrole platného eCL revízorom sa neprenášajú žiadne údaje o karte (číslo platobnej karty, meno a priezvisko majiteľa, CVC apod.). Platobná karta, a k nej priradený nákup (počet eCL, typ, časová platnosť), je identifikovaná prostredníctvom vygenerovaného TOKENu.

Ak si chcete overiť typ, počet a koniec platnosti zakúpeného cestovného lístka kliknite na tlačidlo “INFORMÁCIE O KARTE“, ktoré sa nachádza na hlavnej obrazovke označovača.